Bel (072) 5623275 >>

Even voorstellen.

 

Ik ben Jacqueline Brienen (MR-lid sinds 2009), moeder van Finn Zandbergen (gr.7a) en Lars en Noud (zij hebben beiden 8 jaar op ’t Baeken gezeten).  Als ouder heb ik dan ook ruime ervaring met de gang van zaken in de groepen 1 tot en met 8. Ik voel mij zeer betrokken bij de school waar mijn kinderen een belangrijk deel van hun jeugd doorbrengen.

 Ik hecht veel waarde aan een sfeer op school waar alle kinderen zich veilig voelen en in staat gesteld worden zich te ontwikkelen op sociaal, intellectueel, creatief en sportief gebied. Dat ouders via de MR inspraak kunnen hebben op het reilen en zeilen van de school, vind ik zeer belangrijk. De afgelopen jaren heb ik ervaren dat ik het leuk en nuttig vind om mij te verdiepen in het beleid dat de school voert. Om met de school mee te denken, te adviseren en gezamenlijk te besluiten over het zo goed mogelijk inzetten van de middelen en de kennis die binnen de school aanwezig zijn.

 Naast MR-lid ben ik sinds 2012 namens onze school ook GMR-lid bij ’t SAKS. Hier wordt op bovenschools nivo gesproken en advies gegeven over zaken binnen het SAKS.

 

 

 Ik ben Marcel Trap, getrouwd en vader van 3 zoons Max (gr 3A), Mike (1/2C) en Tim welke in de toekomst ook naar 't Baeken gaat.

 In het dagelijks leven ben ik werkzaam in de ICT bij IBM Nederland, waar ik complexe applicaties van UWV technisch beheer. In mijn vrije tijd besteed ik tijd aan het ontwikkelen van websites en het hosten daarvan.Ook ben ik actief bij een lokale omroep.

Sinds 2013 ben ik toegetreden bij de MR en hoop dat ik nog een behoorlijke periode bij de MR kan blijven. Als vader vind ik de ontwikkeling van kinderen een belangrijk onderdeel van hun leven. Daarom vind ik het belangrijk als ouder betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen. Als MR lid van 't Baeken is het een prima gelegenheid om alle ouders te vertegenwoordigen en te informeren tot zover dat mogelijk is. Vanzelf sprekend zal ik al het mogelijke doen om het voor de school met hun personeel, ouders en kinderen een zo aangenaam mogelijk schoolbeleid te onderhouden. Aansluitend gericht op een optimale voorbereiding van het kind op zijn of haar toekomst.

                                                                                                                                          

 

 

 

 

Mijn naam is Loes Janson, ik werk al vele jaren met veel plezier op ’t Baeken.

Dit schooljaar ben ik intern begeleider van de groepen 6 t/m 8 en op woensdag ben ik de juf van groep 6a. Deel te nemen in de mr. vind ik belangrijk om zodoende mee te denken over het onderwijsbeleid en de gang van zaken op onze school. De samenwerking met de oudergeleding vind ik zeer waardevol om gezamenlijk de belangen van de kinderen, ouders en collega’s te behartigen.

De ouder-/ en leerkrachtengeleding werken op een zeer prettige wijze met elkaar samen.

  

Ik ben Miranda Kuipers. Ik ben al vele jaren werkzaam op 't Baeken. Ik doe dit nog steeds met veel plezier. Ik ben een echte middenbouw juf en sta momenteel in groep 3.Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen. Ook zij hebben met veel plezier op 't Baeken gezeten.Ik zit al weer heel wat jaartjes in de MR, omdat ik het leuk en interessant vind om ook met anderen van gedachten te wisselen omtrent allerlei 

schoolzaken.En zo bij te dragen aan het beleid van onze school.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mijn naam is Diane Gunst-Bos, getrouwd met Ronald Gunst en moeder van Vince en Sven.

Ik ben in 2000 gestart op de Gondelier en sinds dit jaar werk ik met veel plezier op ’t Baeken. Ik geef 3 dagen in de week les aan groep 8 en ben ik ook bovenbouwcoördinator.

Dit is mijn tweede jaar in de MR. Het eerste jaar vertegenwoordigde ik de Gondelier en nu ’t Baeken. Tevens vertegenwoordig ik ook namens het team de GMR.

Het meedenken en praten over schoolbelangen en zo bij te dragen aan het beleid van ’t Baeken, is voor mij de belangrijkste reden om lid te zijn van de MR en GMR.

 

Contact

  Basisschool 't Baeken          

   Faktorij 123-125                  
  1825 HC Alkmaar               
   tel: 072-5623275 
 
  Dependance
 
  Lombardijeweg 50
 1827 CC Alkmaar
  tel: 072 5646062
 
  e-mail: t.baeken@saks.nl

Snel naar