Bel (072) 5623275 >>

Over de school

Onze school staat in de wijk Rak-Noord. De naam 't Baeken verwijst naar een vuurtoren,
waarbij het licht de richting aangeeft die de kinderen volgen.
U vindt dit ook terug in de tekst van ons schoollied.
 
          Een toren in de blauwe zee
          en afgebakend door een ster,
          een fel geel licht geeft richting aan
          om koers te houden langs de bakens.
         Vaste punten op de weg
         doen je vertrouwen in de reis,
         maken de tocht de moeite waard,
         wanneer je op 't baeken vaart.
 
Er werken ongeveer 25 personen op 't Baeken, fulltimers en parttimers.
We werken nauw samen met kinderdagverblijf " Rollebol". Zij zijn onze buren en we lopen dagelijks bij elkaar binnen.
Tevens verzorgen zij de voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang.
We zijn een school die een klimaat probeert te scheppen van rust, orde en veiligheid.
We vinden dit voorwaarden om tot een goed leer en werkproces te komen.
Ook vinden we een uitdagende en sfeervolle inrichting van ons gebouw van belang.
Als u onze school bezoekt, vindt u dat zeker terug.
De zorg rondom uw kind nemen wij serieus.
Er is een zorgteam bestaande uit directie, intern begeleiders en de preventief ambulant begeleider, die dit dagelijks bewaken.
 
Kortom: Wij zijn trots op onze school!!

Contact

  Basisschool 't Baeken          

   Faktorij 123-125                  
  1825 HC Alkmaar               
   tel: 072-5623275 
 
  Dependance
 
  Lombardijeweg 50
 1827 CC Alkmaar
  tel: 072 5646062
 
  e-mail: t.baeken@saks.nl

Snel naar