Bel (072) 5623275 >>

Groep 8A

 

GROEP 8

Een van de kenmerkende eigenschappen dit jaar in groep 8 is, dat we geen vaste werkplekken meer hebben. Nadat we instructie hebben gegeven kunnen de kinderen zelfstandig aan het werk. Groepjes kunnen van samenstelling wisselen naar gelang de opdrachten. De leerkracht geeft extra instructie aan zorgkinderen en loopt regelmatig langs de andere groepen waar, indien nodig, nog uitleg en ondersteuning gegeven wordt.

De kinderen werken elke dag aan hun weektaak. Weektaak in de ruimste zin van het woord. Het kan variëren van schriftelijk werk m.b.t. rekenen tot aan een tekenopdracht. Bij het maken van de weektaak is er een verschil in taken voor de betere en zwakkere leerling. Er zijn drie niveaus waarop de kinderen dan aan het werk zijn. We maken veelvuldig gebruik van computers en laptops voor het zoeken van informatie, oefenen van de leerstof en voor het maken en presenteren van werkstukken.

Soms kunnen opdrachten ook uitmonden in thuiswerk. B.v. Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) en Bloon (spellingprogramma) hebben een webbased programma, waardoor de kinderen ook thuis kunnen werken.

Huiswerk bestaat verder uit het leren van toetsen op allerlei vakgebied maakwerk en/of het voorbereiden van presentaties. Belangrijk in het geheel van weektaken en huiswerk is dat de kinderen leren plannen en in hun planning leren wat de prioriteiten zijn.

Dit jaar wordt er elke dag tijd ingepland om met kinderen individueel te praten over hun werk. Hoe gaat het, wat is je gestelde doel, wat heb je daar voor nodig en wanneer denk je dit te bereiken.

De weg naar het voortgezet onderwijs

We geven aan ouders en kinderen een algemene voorbereiding en introductie over alle facetten van het voortgezet onderwijs.

In dit schooljaar houden we in november gesprekken met ouders samen met kinderen over hun resultaten en voorlopig advies. In februari volgt het definitieve advies, waarna het geheel wordt afgesloten in april met een eindtoets.

Afsluitende activiteiten

Vanaf  eind april gaan we beginnen aan de musical. Zang en dans hebben hierbij een ondersteunde functie. De uitvoering vindt plaats in de toneelzaal van het Dalton College in de een na laatste schoolweek.

In mei gaan we op schoolkamp. Al vele jaren gaan we naar Texel. We bezoeken Ecomare, het Juttersmuseum en varen met een garnalenkotter over de Waddenzee. Ook is er genoeg ruimte voor sport en spel. We eindigen met een bonte avond.