Bel (072) 5623275 >>

Informatie

 

Groep 7

 

Algemeen:

 

Portfolio en driehoeksgesprekken
Dit jaar maken we een begin met de overgang van het rapport naar het portfolio. In een portfolio worden de verschillende leerdoelen per vak beschreven. Zo heeft het kind een beter inzicht in zijn of haar leerproces en kan hier zelf sturing aan geven door ook zelf doelen te stellen. Uiteraard is dit onder begeleiding van de leerkracht.
De kinderen vullen nu al een Dit ben ik-deel van het portfolio in. Voor de herfstvakantie nemen de kinderen dit mee naar huis en mag u als ouder in dit deel van het portfolio ook een stukje schrijven over uw kind. Na de herfstvakantie starten we met de eerste driehoeksgesprekken en staat dit portfolio centraal in het gesprek.
Een driehoeksgesprek is een gesprek tussen kind, ouders en leerkracht. Wij praten dus niet meer over, maar met het kind. 

 

Taal:

Wij werken met de taalmethode: “Taal actief”.  De volgende aspecten komen in de taalmethode aan bod: spreken, luisteren, woordenschat, stellen, spellen en taalbeschouwing. Voor kinderen die moeite hebben met het spellingsysteem is er extra oefenstof en kinderen die ‘sterk’ zijn in taal krijgen verrijkingsstof aangeboden.

 

Begrijpend lezen:

De kinderen leren zelfstandig een tekst te verwerken. Het begrijpend lezen wordt afgewisseld met studerend lezen. Hierbij leren we de leessignalen in een tekst te ontdekken bijvoorbeeld vet gedrukte woorden, cursieve woorden etc. Dit allemaal met het oog op het leren studeren met name het leren van de zaakvakken.

 

Rekenen:

De volgende onderdelen komen aan bod: procenten, kommagetallen, breuken, maten, gewichten, hoofdrekenen, redactiesommen en natuurlijk het automatiseren.

 

Leerlingen die extra uitdaging nodig hebben mogen de *** opdrachten maken en krijgen eventueel extra werk uit het plusboek. Leerlingen die extra instructie nodig hebben werken eventueel met de leerkracht aan de instructietafel en/ of werken in het bijwerkboek.

 

Engels:

De kinderen krijgen Engelse les; de nadruk ligt op het spreken van en luisteren naar de Engelse taal.

 

 

 

 

Wereldoriëntatie

De kinderen werken uit de methode “Topondernemers”. In “Topondernemers” zijn leersituaties uitgekozen en/of  gecreëerd waarin kinderen in groepjes of individueel bezig zijn met probleemgerichte vragen en situaties.

Door dit actieve leren blijft de kennis beter hangen.

De leerstof wordt op verschillende manieren gepresenteerd waardoor kinderen met uiteenlopende intelligentie de leerstof op verschillende manieren kunnen verwerken.

De opdrachtkaarten doen een beroep op ondernemerszin en ondernemingsvaardigheden.

Topografie zal nog wel los van de methode worden gegeven.

 

Verkeer:

We werken toe naar het verkeersexamen. Door de verkeerslessen van groep 7 en een proefexamen te maken bereiden we ons voor op dit schriftelijke examen. 

Het praktisch eindexamen leren we door de verkeerslessen en het doornemen van de route van het verkeersexamen. Deze route kunnen de kinderen voor het examen, eventueel met uw hulp, alvast een paar keer rijden.

 

Handvaardigheid en tekenen:

We spelen in op de actualiteit en koppelen ook lessen aan Topondernemers.

 

Godsdienst:

Projecten uit de methode “Hemel en aarde” en eigen lessen rondom de bijbel.

 

Muziek:

Tijdens de muzieklessen zingen we o.a. Engelse liedjes, raps en oud Hollandse liedjes. We maken daarbij gebruik van ritme-instrumenten. Popliedjes en liedjes van Songmachine en Liedmachien  spelen een grote rol.

 

Gymnastiek:

De ene dag spelen we spelletjes en balspelen, de andere dag gymmen we op de toestellen. De groepsleerkracht geeft over het algemeen beide lessen. Alleen groep 7B krijgt op maandag les van een vakleerkracht. Dit omdat juf Kristel haar gymbevoegdheid niet heeft.

 

G.I.P.

Groeps- en Individueel gericht didactisch en Pedagogisch handelen staat de komende jaren centraal. Onze aandacht op school gaat uit naar het stimuleren van de zelfwerkzaamheid van de kinderen in alle groepen. De kinderen leren zelfstandiger bezig te zijn met taken en/of opdrachten. De leerkracht organiseert dit zo in de klas, dat hij de tijd krijgt om intensiever met kinderen aan de instructietafel te werken.

 

Contact:

Mocht u vragen hebben of eens wat uitgebreider met de leerkracht van groep 7 over uw kind willen praten, kom dan gerust binnen. Als er op dat moment geen tijd is, kunnen we altijd een afspraak maken.

 

Methode voor sociale vaardigheid

 

Leren en gedrag zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Als een kind goed in zijn vel zit, leert het beter en zal het zich prettiger voelen op school.

De methode werkt stap voor stap aan 4 essentiële levensvaardigheden :  Leren omgaan met emoties , leren spelen, leren samenwerken en  problemen leren op te lossen.

De lessen zijn speels, relevant en to the point en worden tijdens het hele jaar gegeven. In deze methode wordt veelvuldig gebruik gemaakt van pictogrammen.

Er ontstaat een positieve sfeer in de klas, waar de kinderen bereid zijn elkaar te helpen en begrip voor elkaar hebben.