Bel (072) 5623275 >>

Groep 6B

Wij zijn groep 6B van 't Baeken! Wij zitten op locatie Baeken 2 op de Lombardijeweg. 

Onze juf is Stefanie Admiraal. Op woensdag is ze om de week een dagje vrij, dan komt juf Bianca van groep 7 ons lesgeven.

We zitten in de klas met 21 kinderen. 

In groep 6 werken we hard, we doen elke dag aan taal, rekenen, spelling en (begrijpend)lezen. Ook hebben wij twee keer in de week gym, dit geeft onze eigen juf. De gymzaal staat dan vol met toestellen, ook doen we spel- en samenwerkingsopdrachten. We werken op onze school met topondernemers, dit is aardrijkskunde, geschiedenis en biologie, maar dan in thema's. We werken dan in tweetallen aan bijvoorbeeld een muurkrant, een werkstuk, een uitlegplaat of een presentatie over ons onderwerp. Natuurlijk doen we nog heel veel andere leuke en leerzame dingen in groep 7!

We gaan er een leuk jaar van maken, in onze blogs kunt u daarvan meegenieten!