Bel (072) 5623275 >>

Informatie

GROEP 3

 Inloop:

Als de kinderen ’s ochtends binnenkomen, kijken zij op het kiesbord waar hun naamkaartje bij hangt waarmee ze kunnen beginnen. Zij hebben zelf een activiteit gekozen. Er zijn ook kinderen die aan de instructietafel uitgenodigd worden, hier worden eerder gegeven lessen(denk aan nieuwe letters ,  rekenopdrachten) herhaald. Ook wordt er verrijkingsstof aangeboden. In de tweede helft van het schooljaar zal met lezen gestart worden, individueel lezen en niveaulezen.

 Taal/Lezen:

Wij werken met de taal/leesmethode Veilig Leren Lezen- Kim versie. Dit is een methode die uitgaat van structuurwoorden. Bij elk structuurwoord wordt een letter aangeboden. Met  elke nieuwe letter vormen de kinderen  weer  andere woorden. Dit brengt het lees en spellingproces snel opgang. Vooral “zoemend” lezen bevordert het leesproces.

We beginnen elke les met een klassikale introductie en instructie, vervolgens  verwerken de kinderen de aangeboden stof op eigen niveau . Veilig Leren Lezen heeft uitdagende verwerkingsmaterialen. Tijdens deze zelfstandige werkopdracht  biedt het de leerkracht de mogelijkheid kinderen  van elk niveau  aan de instructietafel te begeleiden.

Elke les wordt met de hele groep afgerond.

We werken in diverse niveaugroepen, waarbij de werkboekjes en leesboekjes aansluiten.

Binnen Veilig Leren Lezen wordt aan de hand van vele materialen en leeractiviteiten gewerkt aan vorderingen op de volgende leerlijnen:

 

Voor zowel leerlingen als leerkrachten is er veel materiaal van Veilig Leren lezen beschikbaar. Wij werken met  een digitaal schoolbord waarop lessen op een leuke aantrekkelijke manier aangeboden worden. Elk kind  werkt op de PC  aan zijn /haar eigen programma van VLL. Hier is ook een thuisversie van, zodat de kinderen in de thuissituatie ook kunnen oefenen in de verschillende onderdelen op hun eigen niveau.

De resultaten van de leerlingen worden nauwkeurig bijgehouden zodat elk kind op eigen niveau begeleid wordt.

Rekenen:

De kinderen leren rekenen met de methode: “De wereld in getallen”. Allereerst komen de cijfers 0 t/m 10 aan bod. De kinderen krijgen opdrachten om hoeveelheden te tellen, sorteren, vergelijken en ze leren de cijfers te schrijven. Hierna worden de ‘erbij en eraf’ tekens aangeboden en maken de kinderen sommen met kleinere hoeveelheden en naderhand sommen tot 10. Ook wordt dan de getallenlijn uitgebreid tot 20 en later tot 100.

Aan de hand van een instaptoets en een eindtoets zullen de kinderen per blok ( dat is 4/5 weken) worden ingedeeld in verschillende niveaugroepen. Iedere kind verwerkt de aangeboden leerstof op eigen niveau.

 Schrijven:

In het eerste half jaar, als de kinderen de leesletters krijgen aangeboden, leren ze deze ook te schrijven volgens de methode “Schrijven leer je zo”. De letters worden  ‘los’ geschreven. Zij schrijven in het werkschrift alleen nog de grote vormen van letters en leren op de juiste manier het potlood te hanteren. Als alle letters aangeboden zijn,  worden de letters  opnieuw aangeboden in een kleinere vorm en het schrijven tussen de lijnen wordt verder geoefend. Ook de cijfers worden op deze manier aangeboden. We letten daarbij het hele jaar op de zithouding en de manier waarop het potlood wordt vast gehouden.

  Wereldoriëntatie:

In groep 3 starten we met de methode ”topondernemers”.                                                                              

Met “topondernemers“ zijn kinderen individueel of in groepjes bezig met verschillende opdrachtkaarten. Deze kaarten sluiten aan op de belevingswereld van de kinderen.

Kinderen leren overleggen, zelfstandig te werken en een eigen mening vormen. Zij verwerken de kaarten op een creatieve manier. Door de aanpak van deze methode worden kinderen geprikkeld en enthousiast gemaakt.

De onderwerpen van topondernemers zijn gekoppeld aan ons programma van Veilig Leren Lezen.

Weektaak:

Iedere week zullen alle kinderen  een weektaak aangeboden krijgen. Deze taak moet dus zoals de naam zegt aan het einde van de week klaar zijn. Als ze klaar zijn met de verwerking van een les is het de bedoeling dat ze aan hun weektaak werken. De inhoud van de weektaak varieert per week. Zo willen we de kinderen leren plannen.

 Kieskast:

Voor kinderen die het werk binnen de tijd af hebben is er extra materiaal voor taal, rekenen en motoriek, in en op de kieskast waar ze zelfstandig mee kunnen werken.

 Computer:

Ook dit schooljaar zullen de kinderen op de computer werken. We hebben een programma dat aansluit bij onze leesmethode en rekenmethode.

  Gymnastiek:

Op maandag en vrijdag gymmen de groepen 3 een uurtje in gymzaal bij basisschool ‘de Vlieger’. Op vrijdag verzorgt de eigen leerkracht deze gymles. Op maandag krijgen de kinderen les van onze vakleerkracht. Spellessen en toestellessen wisselen elkaar af. Ieder kind gymt in gymkleding en op gymschoenen met een stroeve zool. Elk kind kleedt zich zelf aan en uit. Na afloop van de les gaan de kinderen onder de douche.

 Sociaal gedrag elke dag;

Leren en gedrag zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Als een kind goed in zijn vel zit, leert het beter en zal het zich prettiger voelen op school.

De methode werkt stap voor stap aan 4 essentiële levensvaardigheden :  Leren omgaan met emoties , leren spelen, leren samenwerken en  problemen leren op te lossen.

De lessen zijn speels, relevant en to the point en worden tijdens het hele jaar gegeven. In deze methode wordt veelvuldig gebruik gemaakt van pictogrammen.

Er ontstaat een positieve sfeer in de klas, waar de kinderen bereid zijn elkaar te helpen en begrip voor elkaar hebben.

G.I.P.

Groeps- en Individueel gericht didactisch en Pedagogisch handelen staat centraal tijdens het werken in alle groepen van ’t Baeken. Zo wordt de zelfwerkzaamheid van de kinderen gestimuleerd. De kinderen leren zelfstandig bezig te zijn met taken en/of opdrachten. G.I.P. maakt het mogelijk intensiever met kinderen aan de instructietafel, de kleine kring of in een hoek te werken.

Tijdens de speel/werktijd geeft de leerkracht m.b.v. symbolen aan wat zij doet.

     Een klein zwart vierkant: instructie aan een kind of groepje

     Een groot blauw vierkant: instructie  in de kring en evaluatie

      Een gele cirkel: de leerkracht loopt een vaste ronde door de klas en gaat alle kinderen langs

 De kinderen leren hierdoor om te gaan met ‘uitgestelde aandacht’ en zelfstandiger hun gang te gaan in de klas.

 Contact:

U bent altijd welkom om met ons over uw kind te praten. Voor een mededeling kan dat vóór schooltijd en voor een uitgebreider gesprek na de lessen. OP de kapstok ligt een schriftje voor korte mededelingen.

Mocht er een wijziging zijn van een uw telefoonnummer(s) willen wij dit graag snel weten.