Bel (072) 5623275 >>

Informatie

GROEP 0/1/2

 Inloop

 Als de kinderen ’s ochtends binnenkomen, mogen ze als eerste gaan kijken op het kiesbord. Daarop hangt hun foto bij een activiteit waar ze direct mogen gaan zitten. U mag uw kind helpen met starten en bij de 2e bel is het de bedoeling dat u afscheid neemt van uw kind en weer gaat.

De leerkracht werkt m.b.v. de GIP-lat (zie GIP) en zal tijdens deze werktijd werken in een kleine kring. Er worden dan diverse activiteiten gedaan met een klein groepje kinderen. Tevens wordt er gebruik gemaakt van de time-timer. Dit is een klok waarop de tijd terugloopt, zodat de kinderen kunnen zien hoelang we nog blijven werken.

Als deze is afgelopen, ruimen we gezamenlijk op en gaan we in de kring. Hier wordt nog kort besproken hoe de inloop is verlopen.

 

De kring

 We beginnen met de dagopening. Deze heeft een vast ritueel met een liedje, elkaar begroeten, het benoemen van de dag,de datum,het weer en de helpende handjes.

Vervolgens vindt er een activiteit plaats. Veel leeractiviteiten vinden plaats in de kleine en de grote kring, vandaar dat dit, omwille van de concentratie van de kinderen, aan het begin van de ochtend en de middag gebeurt. Tijdens de kring besteden we voornamelijk aandacht aan:

 

Taal

Rekenen

 

Tevens besteden wij in de kring ook aandacht aan:

 

Veel van deze bovenstaande activiteiten bieden wij aan m.b.v. de methodes Schatkist, kleuteruniversiteit, Wereld in Getallen en Groove.me.

 Het werken

 Tijdens het werken komen verschillende activiteiten tegelijk voor. De activiteiten zijn:

- De huishoek; hierin kunnen de kinderen zichzelf uiten en inleven in een rol.

- De zand-, watertafel; hier ervaren de kinderen hoe het is om met zand en water te werken. Spelenderwijs werken zij met begrippen als vol / leeg, meer / minder, etc.

- Het verfbord; hier kunnen zij hun expressie (vrij) uiten met verf op een groot papier.

- De bouwhoek; de grote blokken dagen de kinderen uit tot het maken van grote bouwwerken. Spelenderwijs werken zij met begrippen als hoog / laag, breed / smal, stevig / wiebelig, recht / scheef.

- De computer; hier oefenen zij hun fijne motorische vaardigheden met de muis en vergroten hun kennis op reken- en taalgebied.

   - De letterhoek; hier leren de kinderen, tijdens het namaken van de woordjes, het 

     zoeken van dezelfde letters en ontwikkelen zij klank en letter kennis.

 

De knutselwerkjes:

Tijdens elk project maken de kinderen verschillende knutselwerkjes. Deze werkjes worden zelfstandig of onder begeleiding van de leerkracht gemaakt in groepjes. De kleuters leren tekenen, scheuren, knippen, plakken, vouwen, prikken en borduren. Met deze knutselwerkjes oefenen de kinderen hun fijne motoriek, uiten zij hun creativiteit en leren ze diverse technieken.

 

Het ontwikkelingsmateriaal:

De kasten van de kleuterklassen staan vol met materiaal waarmee de kinderen zich kunnen ontwikkelen. Enkele zaken die de kinderen leren met deze spellen zijn: tellen en getallen, taal, kleuren, vormen, tegenstellingen, overeenkomsten, oorzaak / gevolg.   

De kinderen kunnen ook kiezen om te spelen met klei, constructiemateriaal (blokken, lego, duplo, knexx, lasey) en vrij tekenen / knutselen. Met deze materialen kunnen de kleuters zich expressief uiten, hun fijne motoriek en ruimtelijk inzicht ontwikkelen.

 

De kinderen kiezen geregeld wat zij zelf graag willen doen maar soms krijgen zij ook een verplichte opdracht van de leerkracht. Naarmate de kinderen langer op school zitten krijgen ze meer en moeilijker opdrachten.

 

G.I.P.

 

Groeps- en Individueel gericht didactisch en Pedagogisch handelen staat centraal tijdens het werken in alle groepen van ’t Baeken. Zo wordt de zelfwerkzaamheid van de kinderen gestimuleerd. De kinderen leren zelfstandig bezig te zijn met taken en/of opdrachten. G.I.P. maakt het mogelijk intensiever met kinderen aan de instructietafel, de kleine kring of in de hoek te werken.

Tijdens de speel/werktijd geeft de leerkracht met symbolen aan wat zij doet.

   Een klein zwart vierkant: instructie aan een kind of groepje

   Een groot blauw vierkant: instructie  in de kring en evaluatie

   Een gele cirkel: de leerkracht loopt een vaste ronde door de klas en gaat alle kinderen langs

 

De kinderen leren hierdoor om te gaan met ‘uitgestelde aandacht’ en zelfstandiger hun gang te gaan in de klas.

 

Bewegingsonderwijs

 

Buitenspelen

’s Ochtends en ’s middags spelen de kinderen, mede afhankelijk van het weer, zo’n drie kwartier buiten. Ze kunnen dan ‘een frisse neus halen’ en even lekker vrij bewegen. Ook leren ze samen te spelen en te delen met kinderen uit hun klas en die van de andere kleutergroepen. De leerkrachten zijn er om te helpen, onenigheden op te lossen, de regels te handhaven en spelen soms een spelletje mee.

 

Speelzaal

Op dinsdag en donderdag en wanneer het regent gymmen de kleuters in de speelzaal. Ze ontwikkelen hiermee hun grove motoriek. Een kleuter beweegt dan ook graag en veel met het hele lichaam.

Veelal gymmen de kinderen in kleine groepjes in een circuitvorm. Hierbij doen ze gerichte oefeningen op groot of met klein materiaal. Zo nu en dan bestaat een les alleen uit dansvormen of spelletjes.

 

MRT

MRT staat voor Motorisch Remedial Teaching. Dit houdt in dat we de kinderen observeren in hun vorderingen betreffende motoriek. Zo kunnen we in de gaten houden of de motoriek van de kinderen zich voldoende ontwikkelt. Indien een kind opvalt, vanwege een motorische achterstand, proberen wij het kind extra oefeningen te geven, zodat het kind zich weer verder kan ontwikkelen.

Indien er reden toe is, hebben wij ook de mogelijkheid te overleggen en samen te werken met een fysiotherapeute die eens per week op school werkt met kinderen die meer begeleiding nodig hebben op motorisch gebied.

 

Sociaal gedrag elke dag

Leren en gedrag zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Als een kind goed in zijn vel zit, leert het beter en zal het zich prettiger voelen op school.

De methode werkt stap voor stap aan 4 essentiële levensvaardigheden :  Leren omgaan met emoties , leren spelen, leren samenwerken en  problemen leren op te lossen.

De lessen zijn speels, relevant en to the point en worden tijdens het hele jaar gegeven. In deze methode wordt veelvuldig gebruik gemaakt van pictogrammen.

Er ontstaat een positieve sfeer in de klas, waar de kinderen bereid zijn elkaar te helpen en begrip voor elkaar hebben.

 

Speelgoed

Het is wenselijk uw kind geen speelgoed mee naar school te geven, alleen na Sint Nicolaas en met zijn/haar verjaardag is dit mogelijk.

 

Mededelingen

Per mail krijgt u regelmatig bericht over het komende thema,mededelingen of oproepen om ons evt. te komen assisteren. Wilt u de mail goed in de gaten houden om van de laatste berichten in de kleutergroep van uw kind op de hoogte te zijn.

 

Contact

Met vragen of problemen kunt u altijd terecht bij de eigen leerkracht. Een korte vraag kunnen we voor of na schooltijd direct beantwoorden. Voor vragen of problemen waar meer tijd voor nodig is, maken wij graag een afspraak op korte termijn.

 

Rapportage

Alle ouders krijgen in november een gesprek over de sociale en emotionele aspecten in de klas.

De kinderen van groep 1 die vóór 1 november op school zijn gekomen, krijgen in juni een rapport. De kinderen van groep 2 krijgen in februari een rapport. Via de digiduif ontvangt u een uitnodiging waarin u kunt aangeven of u een gesprek wilt. Het kan ook zo zijn dat wij u uitnodigen. Op deze avond kunnen wij de ontwikkeling van uw kind met u bespreken.

De kinderen die na 1 januari komen krijgen in juni een gesprek.